Zásady ochrany osobních údajů

1) Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá, a proto společnost ONGARO s.r.o. se sídlem Smrková 3378/5, 960 01 Zvolen, Slovenská republika, (dále jen “správce”) respektuje soukromí každého, kdo vstupuje na naše stránky ongaro.cz, které jsou navržené tak, aby zajistily, že všechny údaje, které nám poskytnete jsou zpracované s náležitou péčí, pozorností a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“)

2) Zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme korektně a hlavně zákonným způsobem, když si něco objednáte, hodnotíte nákup, požádáte nás o zasílání informačního e-mailu o novinkách a produktech. Rozsah zpracování osobních údajů je přiměřený, relevantní a omezený pro naplnění stanovených účelů.

Osobní údaje, které shromažďujeme:

Registrační formulář

 • Oslovení, jméno, příjmení, e-mail
 • Objednávkový formulář (oslovení, jméno, příjmení, e-mail, adresa, PSČ, město, stát, telefonní číslo nebo mobilní číslo)
 • Kontaktní formulář (jméno, příjmení, e-mail)
 • IP adresa, cookies

Jak využíváme Vaše osobní údaje:

 • Správa osobního účtu registrovaného
 • Správa a stav vašich objednávek, faktur, dobropisů, reklamací, vráceného zboží
 • Zasílání informací o stavu objednávek
 • Evidence, správa a odpovídání na vaše požadavky podané prostřednictvím kontaktního formuláře
 • Zasílání obchodních sdělení o novinkách, slevách, akcích a zajímavostech na našich stránkách
 • Zasílání dotazníků spokojenosti
 • Kontrola věku z důvodu právních předpisů týkajících se nakupování přes internet
 • Vytváření statistiky pro poskytnutí adekvátního zboží
 • Informace o slevách a akcích
 • Zasílání informací o nových službách a novinkách

3) Sdílení osobních údajů

Vaše osobní údaje, které získáme, můžeme sdílet s našimi externími partnery, bez kterých bychom nemohli fungovat.

Údaje mohou být zpřístupněny těmto zpracovatelům:

Packeta Slovakia s.r.o., Kopcianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, Slovensko, IČO: 48136999

General Logistics Systems Slovakia s.r.o, Budča 1039, 962 33 Budča, Slovensko, IČO: 36624942

Orgány finanční správy, daňoví poradci a auditoři jako provozovatelé nebo zprostředkovatelé, pokud je to nezbytné pro splnění zákonné povinnosti

4) Zabezpečení osobních údajů

Realizovali jsme vhodná technická a organizační zabezpečení na ochranu vašich údajů před náhodnou ztrátou, manipulací, neoprávněným přístupem, zničením nebo poškozením. Tato opatření neustále zlepšujeme v souladu s technologickým pokrokem a vývojem. Veškeré osobní údaje a informace na našich stránkách jsou odesílané v šifrované podobě pomocí protokolu SSL s certifikátem vydaným od důvěryhodné certifikační autority. To znamená, že informace procházejí přes zabezpečené připojení, a že vaše údaje nemohou externí strany přečíst. Děláme to prostřednictvím našich služeb a sdílením informací s vámi. Údaje, které jsme od vás shromáždili, jsou uložené výlučně na území Evropské unie.

5) Doba zpracování osobních údajů

Nejdelší doba zpracování osobních údajů

Nejdelší doba zpracování osobních údajů správcem, kterou vůči Vám uplatňujeme je 10 let ode dne, kdy došlo k ukončení právního vztahu mezi dotčenou osobou a správcem, případně 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém k plnění došlo. Důvodem pro takové zpracování je zákonná povinnost nebo oprávněný zájem správce. Po uplynutí této doby budou všechny Vaše osobní údaje smazány. Jiná doba zpracování osobních údajů. Pokud se obrátíte na správce, vymažeme Vaše osobní údaje mnohem dříve než ve lhůtách uvedených výše. Vaše osobní údaje uchováme pouze na nezbytnou dobu, kterou budeme potřebovat pro naplnění účelů uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů, případně abychom dodrželi zákonem stanovené povinnosti.

6) Cookies a další technologie sledování

Co je to cookie?

Cookie je malý soubor, obvykle složený z písmen a čísel, který je stažen do vašeho zařízení (např.: počítač, iPad, smartphone) při vstupu na určitou webstránku. Následně jsou cookies odeslány zpět na původní web při každé další návštěvě. Cookies jsou velmi užitečné, protože dovolují webstránce rozpoznat vaše zařízení. Často se používají a bez cookies by nebylo mnoho online funkcí vůbec možných. Některé cookies, které používáme, přetrvávají pouze během vaší návštěvy na naší webstránce a expirují se zavřením vašeho prohlížeče. Jiné cookies jsou použity pro zapamatování vaší návštěvy po návratu na stránku a trvají delší dobu. Většina internetových prohlížečů akceptuje cookies automaticky, avšak máte možnost změnit nastavení prohlížeče a cookies vypnout, případně nastavit upozornění pokaždé, když jsou cookies nastavené. Více o cookies se můžete dozvědět na stránce www.allaboutcookies.org, kde najdete také užitečné informace o cookies a jak nepovolit cookies používání různých druhů prohlížečů. Upozorňujeme však, že blokováním nebo smazáním cookies používaných na naší webstránce nebudete mít přístup k důležitým funkcím, jako přihlašování, odhlašování a žádání o práci. Také používáme následující služby třetích stran, které mohou ukládat cookies na vaše zařízení během návštěvy naší webstránky: Facebook a Instagram.

7) Uplatnění práv subjektů údajů

Máte právo získat informace o tom, jaké osobní údaje o vás uchováváme (bezplatně jednou ročně). V případě, že jsou tyto údaje nesprávné nebo neúplné, můžete požádat, abychom bez zbytečného odkladu opravili Vaše nepřesné osobní údaje nebo doplnili neúplné osobní údaje. Požadovat vymazání Vašich osobních údajů v případech stanovených GDPR je jedním z Vašich dalších práv. Důvodem pro provedení výmazu může být zejména nepotřebnost osobních údajů pro účely, pro které byly shromážděné, například když odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů. Vaše údaje nemůžeme odstranit, pokud nám v tom brání zákonné předpisy o uchovávání údajů, například zákon o účetnictví, nebo jiné oprávněné důvody, jako jsou nevyrovnané dluhy. Máte právo kdykoliv svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (čl. 7 odst. 3 GDPR), právo požadovat přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 GDPR), právo na jejich opravu (čl. 16 GDPR) nebo výmaz (čl. 17 GDPR), právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR) a vznést námitku proti zpracování (čl. 21 GDPR), máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci (čl. 20 GDPR). Máte právo podat stížnost na Úřadu na ochranu osobních údajů, pokud máte podezření, že správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR (čl. 77 GDPR). V případě uplatnění výše uvedených práv kontaktujte správce na adrese uvedené v bodě č. 1 „Zásady zpracování osobních údajů“.

8) Aktualizace zásad ochrany osobních údajů

Udržujeme zásady ochrany osobních údajů aktuální a v souladu s platnými právními předpisy. Proto z tohoto důvodu může dojít k jejich změnám. Žádáme všechny naše zákazníky, aby těmto změnám věnovali dostatečnou pozornost.

Naše směrnice ohledně ochrany osobních údajů – GDPR ve formátu PDF