Vrácení zboží

Poučení o uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy

1. Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezmete zboží. Při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás informujte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem) na adresu ONGARO s.r.o., J. Jesenského 11, 960 01 Zvolen, Slovensko. Pro tento účel můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který jsme Vám předali nebo zaslali. Pokud máte zájem, můžete vyplnit a zaslat vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, nebo jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení o odstoupení od smlouvy i elektronicky prostřednictvím naší internetové stránky www.ongaro.cz. Pokud využijete tuto možnost, přijetí odstoupení od smlouvy Vám neprodleně potvrdíme na trvanlivém nosiči (například e-mailem) Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud zašlete sdělení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy předtím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

Po odstoupení od smlouvy Vám vrátíme všechny platby, které jste uhradili v souvislosti s uzavřením smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží k Vám. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud jste zvolili jiný druh doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení, který nabízíme. Platby Vám budou vrácené bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám bude doručeno Vaše oznámení o odstoupení od této smlouvy. Jejich úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký jste použili při Vaší platbě, pokud jste výslovně nesouhlasili s jiným způsobem platby, a to bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků. Platba za zakoupené zboží Vám bude uhrazena až po doručení vráceného zboží zpět na naši adresu, nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět, podle toho, co nastane dříve.

  1. a) způsob vrácení zboží

Zašlete nám zboží zpět na naši adresu nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím 14denní lhůty.

Způsob dopravy si můžete zvolit jakýkoli Vám vyhovuje.

Při odesílání Českou poštou doporučujeme odeslání jako ekonomický balíček s uložením na pošte – adresa Ongaro s.r.o., J. Jesenského 11, 96001 Zvolen, Slovensko. Je nutné vyplnit tel. číslo +421917886601


Balík můžete odeslat i přes aplikaci Zasilkovna na jakékoli výdejní místo v centru města Zvolen 96001, Slovensko. Pro rychlejší vyřízení doporučujeme: Z – Box, Bela IV. 2274/4, 96001 Zvolen, Slovensko. Příjemce: Ongaro s.r.o., email: info@ongaro.sk, tel. číslo: +421917886601

  1. b) informace o úhradě nákladů při vrácení zboží

Přímé náklady na vrácení zboží hradíte Vy

  1. c) informace o odpovědnosti spotřebitele za škodu vzniklou na vráceném zboží:

Odpovídáte pouze za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s ním jiným způsobem, než jaký je potřebný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

Stáhněte si formulář:

Formulář pro reklamaci, výměnu nebo vrácení zboží v PDF